INTERNET WIFI

MESH1

229.000 đ/tháng
150 Mbps
01 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 273.000 đ/tháng

MESH2

250.000 đ/tháng
250 Mbps
02 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 265.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 309.000 đ/tháng

MESH3

299.000 đ/tháng
300 Mbps
03 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 309.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 349.000 đ/tháng

FAST1

Áp dụng giá Combo
100 Mbps
Combo Truyền hình App: 185.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 230.000 đ/tháng

FAST2

189.000 đ/tháng
150 Mbps
Combo Truyền hình App: 199.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 239.000 đ/tháng

FAST3

229.000 đ/tháng
250 Mbps
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 279.000 đ/tháng

FAST4

290.000 đ/tháng
300 Mbps
Combo Truyền hình App: 300.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 344.000 đ/tháng

INTERNET WIFI

Quý khách chọn thẻ MESH hoặc FAST rồi trượt qua trái phải để xem thông tin các gói cước.

MESH1

229.000 đ/tháng
150 Mbps
01 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 273.000 đ/tháng

MESH2

250.000 đ/tháng
250 Mbps
02 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 265.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 309.000 đ/tháng

MESH3

299.000 đ/tháng
300 Mbps
03 Mesh wifi
Combo Truyền hình App: 309.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 349.000 đ/tháng

FAST1

Áp dụng giá Combo
100 Mbps
Combo Truyền hình App: 185.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 230.000 đ/tháng

FAST2

189.000 đ/tháng
150 Mbps
Combo Truyền hình App: 199.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 239.000 đ/tháng

FAST3

229.000 đ/tháng
250 Mbps
Combo Truyền hình App: 239.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 279.000 đ/tháng

FAST4

290.000 đ/tháng
300 Mbps
Combo Truyền hình App: 300.000 đ/tháng
Combo Truyền hình đầu thu: 344.000 đ/tháng

Thành phố thông minh

Các giải pháp công nghệ giúp phát triển toàn diện Kinh tế và Xã hội: Trung tâm thông tin – dữ liệu, Giáo dục thông minh, Y tế thông minh, Giao thông minh, Du lịch thông minh…

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Các giải pháp công nghệ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả: hóa đơn điện tử, thiết kế Wesbsite, tin nhắn thương hiệu, tổng đài di động, chữ ký số CA…