Người Việt đầu tiên chinh phục nóc nhà thế giới Everest Bùi Văn Ngợi | Thể thao là cuộc sống

Buổi trò chuyện của HTV SPORTS với Bùi Văn Ngợi – Người Việt đầu tiên chinh phục nóc nhà thế giới Everest trong chương trình Thể thao là cuộc sống.